10 Tips om de samenwerking binnen teams te verbeteren

“Samenwerken” is in ieder bedrijf met meer dan 1 personeelslid een belangrijk begrip. Als je met elkaar samenwerkt, kun je veel meer bereiken dan in je eentje. Het geheel is immers meer dan de som van de delen. En dat komt niet alleen om dat twee mensen meer werk kunnen verzetten.

Het effect van een samenwerking is groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zouden kunnen bereiken. Ieder mens en elk team kan zichzelf enorm verbeteren door zich bewust te zijn van één ieders kwaliteiten. Alle kwaliteiten tezamen hebben een geweldig potentieel. Maar je moet ze wel zien en kunnen benutten.

In dit artikel vindt je 10 tips voor het verbeteren van de samenwerking in teams.

#1 Stel team doelen
#2 Creëer de juiste omgeving
#3 Werk aan samenhang
#4 Visualiseren ideeën en doelen
#5 Breek barrières
#6 Leren, niet beleren
#7 Wees een inspiratiebron
#8 Van herkenning naar respect
#9 Duidelijke verantwoordelijkheden
#10 Zorg voor persoonlijke groei op individueel niveau

De rol van techniek

Techniek kan de samenwerking vereenvoudigen, maar geeft geen garantie voor een betere samenwerking. Cloud-technologie en content sharing platforms stellen personeel in staat om efficiënt samen te werken, ongeacht waar ze zijn. Maar werknemers benutten in veel gevallen lang niet alle voordelen van dergelijke technieken, tenzij teamleiders werkelijk zijn gefocust op het creëren van een bepaalde synergie. Technologie kan samenwerken efficiënter maken, maar zorgt niet voor de benodigde synergie.

10 Tips Om de Samenwerking binnen Teams te Verbeteren

1. Stel team doelen

Het is een misschien een beetje een saaie en veelgenoemde tip, maar vaak worden er geen duidelijke doelen gesteld, of het team is niet van de doelen op de hoogte. Gebruik tijdslijnen, plannen en gestructureerde documenten die de huidige en toekomstige doelstellingen voor het team duidelijk definiëren. Op deze manier kunnen taken goed worden verdeeld, individuele kwaliteiten optimaal worden ingezet en alle teamleden kunnen zo een duidelijke positie innemen. En misschien nog belangrijker, ze worden een onderdeel van deze doelstelling!

Meer en meer mensen hebben het gevoel vast te zitten op het werk en zijn op zoek naar waardering. Niet alleen om gehoord te worden, maar nog belangrijker, ze willen weten dat hun bijdrage wordt opgemerkt en niet vanzelfsprekend wordt gevonden. Niet omwille van aandacht, maar meer omdat ze willen weten dat hun vaardigheden nog steeds relevant en bruikbaar zijn en dat ze een daadwerkelijk waarde toevoegen aan de organisatie waar ze voor werken.

2. Creëer de juiste omgeving

Omgevingsfactoren zoals geluid, temperatuur en verlichting hebben een grote invloed hebben op hoe productief en hoe creatief we zijn.

Omgevingsgeluid en creativiteit

Uit een onderzoek van de Universiteit van Chigago blijkt dat rustige, lang uitgesponnen muziek met elektronische instrumenten zorgt voor het optimale niveau voor creativiteit, terwijl extreem stilte onze focus verscherpt, waardoor het moeilijk voor ons wordt om creatief te denken. In hoge geluidsniveaus, is ons creatief denken aangetast omdat we overweldigd worden en moeite hebben om informatie efficiënt te verwerken.

Temperatuur en creativiteit

Uit onderzoek blijkt dat de omgevingstemperatuur invloed heeft op onze productiviteit en onze creativiteit. Zowel te koud als te warm is niet bevorderlijk. Het probleem is niet zozeer dat een te koude temperatuur ongemakkelijk voelt, maar eerder dat je meer bent afgeleid. Als je het koud hebt, gebruikt je lichaam een aanzienlijke hoeveelheid energie om gewoon warm blijven. Zo kan een stuk minder energie uitgaan naar het creatieve proces.

productiviteit versus temperatuur

Verlichting en creativiteit

Bij onderzoek gepubliceerd in het Journal of Environmental Psychology is gekeken naar het verschil in creativiteit in sterk / helder verlichte ruimtes en slecht verlichte ruimtes. Het blijkt dat weinig licht helpt ons minder gedwongen te voelen en we ons vrijer voelen om te verkennen en risico’s te nemen. Dus als je aan een brainstormsessie begint, probeer dan de verlichting iets te dimmen voordat je begint. Anderzijds, is concentratie vereist (in een later stadium) dan is het verstandig de verlichting / helderheid op te voeren!

3. Werk aan samenhang

Teambuilding activiteiten kunnen helpen bij het ontwikkelen van vertrouwen tussen medewerkers, en vertrouwen is essentieel in het bedrijfsleven, omdat het je team productiever en efficiënter kan maken. Passende teambuilding activiteiten kunnen een sterkere band vormen en conflicten tussen collega’s verlichten. Verlaat hiervoor het kantoor en kies voor een neutrale omgeving. Zorg dat werknemers elkaar ook op persoonlijk vlak beter leren kennen, dit schept een band. Deze band kan helpen om samenwerking en communicatie tijdens de dagelijkse gang van zaken te bevorderen. Evenman Evenementen Management kan je adviserenin activiteiten en trainingen die de samenhang binnen teams versterken.

Extra TIP; Start een “lunch en leer” sessie.

Geef medewerkers de kans om collega’s tijdens een “lunch en leer” sessie op een andere manier te leren kennen. Nodig medewerkers uit om aan het hele team voorlichting te geven over een aspect van hun werk of iets anders waar ze gepassioneerd over zijn. Het is een geweldige manier om meer over elkaar te weten te komen. Door het informele karakter van deze sessies, zullen ze zich comfortabeler voelen en tevens een betere spreker in het openbaar worden.

4. Visualiseren ideeën en doelen

Biedt teamleden de kans om visuals te gebruiken om hun ideeën duidelijk te maken en uit te wisselen op het eenvoudigste niveau. Dit kan met een ruwe schets of een volledige presentaties. De waarheid is, als je (een doel) niet kunt visualiseren, is de kans groot dat je dit doel niet bereikt. Des te levendiger je het kan krijgen, hoe beter het voor je zal werken. Maak het zo gedetailleerd mogelijk. Beeld in wat je gaat doen zodra het doel is bereikt. Hoe geweldig voelt het? Vergeet niet dat het visualiseren van de kleine details de kans op het behalen van het grotere plaatje vergroten.

5. Breek barrières

Er zijn verschillende barrières voor effectieve teams. Goede managers zijn in staat deze te identificeren en te elimineren. Barrières kunnen zijn; slechte communicatie, onduidelijke doelstellingen, gebrek aan betrokkenheid, ego’s (niet denken / handelen vanuit team belang), werktempo’s liggen erg uiteen, onduidelijkheden over rollen en verantwoordelijkheden. Herken je deze barrières? Probeer ze te breken!

6. Leren, niet beleren

Medewerkers worden moe als ze steeds wordt verteld wat te doen. Ze staan ​​te popelen om iets te leren en relevant te blijven, maar ze worden niet geïnspireerd door managers die alleen maar angst oproepen. In de huidige snelle wereld willen ze continue coaching en aandacht van hun manager(s). Put medewerkers niet uit met complexiteit en ingewikkelde termen. Mensen willen duidelijke en concrete informatie. Zorg dat medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren door ze de juiste tools te verstrekken en ondersteuning te bieden bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Mensen zullen geïnspireerd raken als ze de kans krijgen om te leren en om nieuwe dingen te doen. Stop met beleren en begin met lesgeven en ondersteunen.

7. Wees een inspiratiebron

Veel managers zijn te afstandelijk naar hun werknemers. Ze zijn uitsluitend gericht op hun eigen persoonlijke agenda. Dit is het duidelijkst bij managers die nog steeds proberen om een “one-size-fits-all” benadering te gebruiken om vertrouwen te winnen, loyaliteit op te bouwen en de individuele prestaties / teamprestaties te stimuleren. In de huidige tijd is er niet één recept ​​om werknemers te inspireren en aan te moedigen om beter te presteren. Integendeel, het gaat om individuen met eigen normen en waardes, hobby’s en voorkeuren die je moet leren kennen om te bepalen met welke ingrediënten je die specifieke individu kan inspireren.

8. Van herkenning naar respect

Naast waardering, is het belangrijk dat je respect en bewondering toont voor het werk van medewerkers. Mensen willen gerespecteerd worden, als manager moet je de basisregels vast stellen voor de manier waarop respect wordt verdiend.

respect verdien in teams

Train medewerkers over het belang van (wederzijds) respect en leer hen hoe je dit kan verdienen. Dit is bevorderlijk voor de samenwerking en het onderlinge respect binnen het hele team.

9. Geef je team duidelijke verantwoordelijkheden

Het geven van “meer verantwoordelijkheid” resulteert over het algemeen in betere prestaties. Binnen de meeste teams is het vrij duidelijk wat de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden zijn van elk lid. Maar er zijn vaak verantwoordelijkheden die overlap hebben, waardoor het een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt. In deze is het super belangrijk om duidelijkheid te scheppen en niet wazig te blijven. De verantwoordelijkheid matrix helpt je binnen een team een duidelijke structuur aan te brengen door een onderscheid vijf verschillende rollen. 

10. Zorg voor persoonlijke groei op individueel niveau

Stimuleer en ondersteun persoonlijke groei. Hiermee doelen we niet alleen op professionele groei. Persoonlijke ontwikkeling heeft voornamelijk betrekking op drie gebieden die met elkaar verbonden zijn: gewoonten, gezondheid en carrière. Maar kan professionele groei en loopbaanontwikkeling plaatsvinden als er geen ontwikkeling is op het gebied van gewoonten en gezondheid?

Op een bepaalde manier is een team of bedrijf zo sterk als de zwakste schakel. Het stimuleren en ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op alle drie de gebieden zal ze productiever en gelukkiger maken in hun leven én in hun carrière.

Het gaat dus niet alleen over de groei mogelijkheden binnen het bedrijf of over het lidmaatschap van de fitnessclub. Laat je teamleden nadenken over hun leven als geheel. Werk én persoonlijk leven zijn niet gescheiden, ze kruisen en beïnvloeden elkaar. Zo biedt je extra waarde aan je teamleden op het gebied van het emotioneel, psychisch en lichamelijk welzijn. Ze zullen je dankbaar zijn, en het hele team / bedrijf zal hiervan profiteren. Bekijk ook eens de pyramide van Maslow.

‘Quick wins’ op dit gebied zijn de vaardigheden die kunnen worden toegepast op verschillende gebieden van het leven, zoals communicatie, samenwerken, assertiviteit en bijvoorbeeld emotionele intelligentie. Teamleden profiteren hiervan op alle terreinen van het leven, zowel op individueel niveau als op team niveau.

De rol van business events

Naast een aantal basiselementen voor effectieve teams zoals duidelijke (team)doelen, een duidelijke structuur op het gebied van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een effectieve werkomgeving kunnen business events een waardevolle bijdrage leveren aan het optimaliseren van een team en hun prestaties. Events kunnen op verschillende gebieden en niveaus worden ingezet, bijvoorbeeld:

  • als een incentive na het behalen van een doel
  • voor het breken van barrières
  • verlichten van conflicten tussen collega’s
  • voor het bevorderen van de samenhang of synergie
  • voor het visualiseren van ideeën en doelen
  • voor het ontwikkelen van het vertrouwen tussen medewerkers
  • het omgaan met (gezamenlijke) verantwoordelijkheden
  • motiveren van medewerkers

Teamleden moeten bijvoorbeeld samenwerken om ​​resultaat te krijgen voor het team. Dit kan betekenen dat ze het eigen belang even aan de kant moeten zetten. Ze leren om effectief te communiceren en bijvoorbeeld hun probleemoplossende vaardigheden te verbeteren. Dit alles terwijl ze heerlijk een dagje weg zijn van kantoor, kunnen ontspannen en met veel plezier activiteiten beleven en eventueel bepaalde kennis tot zich nemen. Business events in combinatie met gerichte teambuilding oefening/activiteiten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de algehele prestatie van het team, het bedrijf of zelfs de complete organisatie.

 

Laat een reactie achter

Vond je dit artikel nuttig? Of heb je nog toevoegingen? We vinden het super leuk als je een reactie achterlaat. Kennis is er immers om te delen en niet om te bezitten!

Share This