Privacyverklaring

Privacybeleid evenmen.nl- Versie 1.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van evenman.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat evenman.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Evenman B.V., gevestigd aan Zuidbuurt 85 3132 KA Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zuidbuurt 85
3132 KA Vlaardingen
+31 10 30 21 444
info@evenman.nl
www.evenman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Evenman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@evenman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Evenman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Voor het kunnen uitbrengen van een offerte / prijsvoorstel
  • Evenman B.V. verwerkt persoonsgegevens voor het uitbrengen van een offerte / prijsvoorstel.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 2. Ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst
  • Evenman B.V. verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals facturatie gegevens en gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. Ten behoeve van marketingactiviteiten
  • Verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of fysieke reclamefolders
  • Evenman B.V. analyseert uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze doelgroep.

Geautomatiseerde besluitvorming

Evenman B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Evenman B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Evenman B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk. Dit varieert van 60 dagen voor advertentie- & marketing doeleinden tot 7 jaar in verband met onze fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Evenman B.V. verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Evenman B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Systemen

Evenman B.V. gebruikt een aantal systemen voor administratieve & marketing gerichte doeleinden. We delen daarvoor gegevens met de onderstaande partijen :

 • Digitale Factuur (administratief > NAW gegevens)
  Voor het offerte- & facturatie traject maken wij gebruik DigitaleFactuur. DigitaleFactuur voert het keurmerk E-factureren. Dit betekent dat zij gegarandeerd voldoen aan wetten en regels rondom consumentenbescherming en privacy. Grote instanties zoals de belastingdienst maken dan ook gebruik van deze dienst.
 • Mailchimp (marketing > naam & e-mailadres)
  Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van het programma Mailchimp. Onze mailinglijsten worden dan ook in hun database opgeslagen. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
 • G Suite – Gmail, Google Agenda en Google Documenten (administratief > gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst)
  Wij maken gebruik van Google’s G Suite voor e-mailverwerking, document opslag en agendabeheer. Het kan voorkomen dat (persoons)gegevens uit e-mails, documenten en agenda items worden gedeeld en opgeslagen op de servers van Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Evenman.nl gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies (essentiële cookies en voorkeurs cookies)
Evenman.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals verderop beschreven in deze privacyverklaring.

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.
Google Analytics
Voor het bijhouden van statistieken en om ons websiteverkeer te analyseren maken we gebruik van Google Analytics. We hebben de instellingen van Google Analytics aangepast zodat gegevens anoniem worden verzameld en niet worden gedeeld met Google.

Marketing cookies
Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.
Facebook / Instagram
Er worden gegevens verzameld over het gebruik van onze website om advertenties te kunnen weergeven die zijn toegesneden óp en relevant zijn vóór de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor onze doelgroep.

Wijzigen van uw voorkeuren

Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt op deze pagina uw voorkeur voor cookies aanpassen: wijzig cookie instellingen.

Daarnaast zijn de meeste browsers (zoals Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Evenman B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar persoonsgegevens@evenman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. EvenmanB.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Evenman B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Evenman B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via persoonsgegevens@evenman.nl.

Overige

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, vragen wij u een email te sturen naar onderstaand emailadres:

Evenman Bedrijfsevents
Zuidbuurt 85
3132 KA Vlaardingen
Email: persoonsgegevens@evenman.nl

Share This