ROI van zakelijke evenementen

Om de ROI van een zakelijk evenement te kunnen bepalen is het vereist vooraf SMART doelstellingen te formuleren. Met correct geformuleerde doelstellingen en een doelgerichte evaluatie kan een ROI van een evenement worden bepaald. Met een doelgericht plan met een...

Het soort bedrijfsuitje

Kenmerken En Verwachtingen Als de doelstelling en de doelgroep bekend zijn is het tijd om de kenmerken en verwachtingen te gaan schetsen. Wat voor soort bedrijfsuitje gaat er georganiseerd worden? Aantal deelnemers van je bedrijfsuitje Na het vaststellen van de...

Raak je doelgroep met een evenement

Creëer een beleving en gebruik emotie om je doelgroep te raken en aan te sporen tot actie. Wij zien vaak de termen belevingseconomie of ‘experience-economy’ in verschillende media voorbij komen. Met al het online geweld van tegenwoordig krijgen deze termen...

De invulling van je bedrijfsuitje

Wat wordt de invulling van je bedrijfsuitje of personeelsfeest? Wordt het een sportief, cultureel, informatief, culinair of gecombineerd uitje? Wat zijn de verwachtingen van de deelnemers? Voor welke datum en welke tijden wordt er gekozen, valt het onder werktijd of...